• Rc1
  • Rc2
  • Rc3
  • Rc4
  • Rc5
  • Rc6
  • Rc7
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลไม้กับสุขภาพจากประโยชน์ของสารพฤกษเคมี
อาหารที่เรารับประทานนอกจากจะให้สารอาหารที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ใช้ในกระบวนการเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายแล้ว สารอาหารเกือบทุกชนิดจะมีบทบาทต่อการรักษาสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในพืชนอกจากสารอาหารต่างๆแล้วยังมีสารพฤกษเคมีจากธรรมชาติที่มีบทบาทส่งเสริมสุขภาพและช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆอีกด้วย จากหลักฐานพบว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานโดยรับประทาน ผัก ผลไม้เพิ่มมากขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ได้ (1) สารพฤกษเคมีหรือไฟโตนิวเทรียนท์ หมายถึงสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบเฉพาะในพืช สารกลุ่มนี้ทำให้พืชผักและผลไม้ มีกลิ่น สี หรือ รส ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่อาจช่วยต่อต้านหรือป้องกันโรคบางชนิดได้
โมเดลอาหาร
  
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม เกี่ยวกับสมาชิก นักกำหนดอาหารวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ กิจกรรม ประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมสร้างสรรค์ งานวิจัย & ทุนสนับสนุนการวิจัย ติดต่อสมาคมฯ สมาคม/สถาบันเครือข่าย สถาบันการศึกษาเครือข่าย โรงพยาบาลเครือข่าย

ทุกวัน 113494