ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม online คลิกที่นี่

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองที่พักโรงแรม (The Berkeley Hotel) คลิกที่นี่

ประกาศ (14 เมษายน 2562) สำหรับผู้ที่เข้าอบรมเพื่อต่ออายุ CDT ห้องประชุมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะ จากเดิมห้องประชุมพญาไท เป็นห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานครค่ะ

ข่าวสารล่าสุด