ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ข่าวสารจากสมาคม, ทุนวิจัย, งานประชุมวิชาการ ฯลฯ

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 : อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต: Healthy Diet for Life

read more

ด่วนๆๆ เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมการต่ออายุใบรับรองนักกาหนดอาหารวิชาชีพ (CDT) ครั้งที่ 4

read more

ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดสูตรอาหาร LOW GI Sugar เพื่อพัฒนางานโภชนาการ

read more

รายชื่อผู้อบรม CDT วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

read more

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Research Award

read more

TDA Low GI Sugar Study Award

read more

สื่อการเรียนการสอนจากสมาคมฯ

หุ่นจำลองอาหาร

Follow Us

on Facebook

X