ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ข่าวสารจากสมาคม, ทุนวิจัย, งานประชุมวิชาการ ฯลฯ

ทุนสนับสนุนการวิจัย “TDA Soybean Study Award”ประจำปี 2560-2561”

read more

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 : อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต: Healthy Diet for Life

read more

ด่วนๆๆ เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมการต่ออายุใบรับรองนักกาหนดอาหารวิชาชีพ (CDT) ครั้งที่ 4

read more

ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดสูตรอาหาร LOW GI Sugar เพื่อพัฒนางานโภชนาการ

read more

รายชื่อผู้อบรม CDT วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

read more

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Research Award

read more

สื่อการเรียนการสอนจากสมาคมฯ

หุ่นจำลองอาหาร

Follow Us

on Facebook

X