ประกาศเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลของชมรมสาธารณสุขตามหนังสือแจ้งเวียนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจบุคลากรสาธารณสุขที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ ค่ะ

ข่าวสารล่าสุด