ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหาร ประจำปี 2563 ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้อง Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ค่ะ

สำหรับกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ

ข่าวสารล่าสุด