ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ได้รับทุน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ---66-67_Page_4-724x1024.jpg

ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล กรณีศึกษา ดาวน์โหลด

ทุน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมโครงการ
รายงานผลครบ 4 เดือน
ทุนสนับสนุน 33 ทีมสหสาขาวิชาชีพ จำนวน 10,000 บาท

ประกาศรายชื่อทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่รายงานผลครบ 4 เดือน ดาวน์โหลด