ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการประจำปี

E-Book หนังสือครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด E-Book หนังสือครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ https://online.anyflip.com/fqzts/jurb/mobile/index.html

ดาวน์โหลด การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย https://anyflip.com/trtmw/gjwq/