ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2567 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2567
หัวข้อ การประยุกต์ใช้อาหารบำบัดกับเวชศาสตร์วิถีชีวิต : สิ่งที่เราควรรู้ “Application of Diet Therapy into Lifestyle Medicine: What We Should Know “
ณ Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
โดยมี นพ. เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานประชุม และ ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการกำหนดอาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

📸📸📸สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่นี่👇🏻👇🏻👇🏻 ไฟล์ภาพมีอายุ 45 วันนะครับ

https://drive.google.com/drive/folders/1XruBx0yIUgD2y8Nq-apP4nY8aHH9R4D-?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1_pfs_–GEGgrBL4m9lWsYZRsir-FsDL0