ข่าวประชาสัมพันธ์ ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบความรู้ สาขาการกำหนดอาหาร ประจำปี 2567

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบความรู้ สาขาการกำหนดอาหาร ประจำปี 2567

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม ทางเว็บไซต์

การรับสมัครและการสอบความรู้ฯ สาขาการกำหนดอาหาร ประจำปี 2567 – กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (moph.go.th)

ติดต่อสอบถาม 02-1937079 ในวันและเวลาราชการ