ไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกเท่านั้น)

แนวทางการดำเนินงานด้านโภชนบำบัดจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

ด้วยทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยมุ่งเน้นการเข้าถึงระดับชุมชน งานโภชนาการจึงต้องปรับตามทิศทางของรัฐ พบกับแนวทางการดำเนินงานด้านโภชนบำบัดจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ที่นี่

Leave a Comment