สาระความรู้

สปสช.กับการสนับสนุน งานโภชนาการใน รพ. และในชุมชน

นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการเป็นบุคคลที่สำคัญในทีมสหวิชาชีพที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงคำแนะนำการบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง เป็นผลให้ประเทศสามารถประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาล ลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ พบกับเนื้อหาที่สะท้อนแนวทางการสนับสนุนงานโภชนาการในวิชาชีพนี้ระดับโรงพยาบาล และชุมชนของสปสช. จากการบรรยายโดยตรงของนพ.ประทีป  ธนกิจเจริญ เลขาธิการสปสช.เพื่อเตรียมตัวพัฒนางานให้สอดคล้องกับนโยบาลระดับชาติ

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย ที่นี่

Leave a Comment