สาระความรู้

สถานการณ์อาหารและโภชนาการในประเทศไทย

มาอัพเดทสถานการณ์อาหารและโภชนาการแต่ละช่วงวัยในประเทศไทยไปพร้อมๆกับคุณ กุลพร  สุขุมาลตระกูล นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ ที่นี่

Leave a Comment