สาระความรู้

แนวทางการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน

การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนให้เหมาะสมจึงเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้เด็กไทยเติบโตได้อย่างสมวัย สมองดีก้าวทันอาเซียนได้ ติดตามเนื้อหาการบรรยาย “แนวทางการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน” โดย คุณณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย ที่นี่

Leave a Comment