สาระความรู้

อาหารสำหรับผู้ป่วยในช่วงภัยพิบัติ

ใน ช่วงทีมีภัยพิบัต ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคไตควรระมัดระวังเรื่องอาหารเป็นพิเศษ แม้นว่าในขณะนี้ท่านอาจจะไม่มีทางเลือกในการรับประทานมากนัก แต่จริงๆแล้ว ท่านสามารถเลือกรับประทานให้เหมาะกับโรคของท่านได้งายๆ

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย ที่นี่

Leave a Comment