งานประชุมวิชาการ

การประชุม SPENT Nutrition Review ครั้งที่ 6

กำหนดการประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 6 สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สมัครลงทะเบียนได้ที่ Click

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ Nutrition_Review_6th_Program