ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบรับรองวิชาชีพนักกำหนดอาหาร (CDT) ครั้งที่ 8

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยกำหนดสอบ CDT ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2560

วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่: ห้องพิบูลย์สงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

หมดเขตรับสมัคร: วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบ/แบบฟอร์มทั้งหมดด้านล่าง

สมาชิกท่านใดสนใจอย่าลืมเตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมความพร้อม แล้วเจอกันนะคะ

เอกสารประกอบ:

จดหมายเชิญสอบ CDT 2560

CDT 1 ประกาศสอบ 2560

CDT 2 แบบขอสมัครสอบ2560

CDT 3 แบบรับรองการปฏิบัติงาน 2560