ไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกเท่านั้น)

ทบทวนองค์ความรู้ทั้ง 5 ด้านสำหรับการสอบ CDT

สำหรับการสอบรับรองวิชาชีพนักกำหนดอาหาร (CDT) ครั้งที่ 8 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นี้

ท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ สามารถโหลดเอกสารทบทวนองค์ความรู้ทั้ง 5 ด้านสำหรับการสอบได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

Basic Nutrition รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล

Clinical Dietetics ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ

Food Science ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล

Food Service อ.นงเยาว์ อนันตศานต์

Research รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ