งานประชุมวิชาการ

7th Asian Congress of Dietetics 2018

ประชาสัมพันธ์ 

The 7th Asian Congress of Dietetics: The Rise of Nutrition and Dietetics in Asia

วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ  The Hong Kong Polytechnic University

ท่านใดที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acd2018.org/

ท่านที่สนใจส่งผลงานนำเสนอ สามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ แล้วกดที่ Abstract Submission ทางด้านขวา
หมดเขตการส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอ 31 มกราคม พ.ศ. 2561