ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ CDT ประจำปี พ.ศ. 2560

กำหนดการสอบ

วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่: ห้องพิบูลย์สงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

ท่านใดที่ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ แต่ได้ทำการสมัครสอบและส่งเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งมาได้ที่สมาคมนักกำหนดอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 02 939 7782 วัน-เวลาราชการค่ะ

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อในรูปแบบ PDF เรียงตามตัวอักษร ก – ฮ ได้ที่นี่ค่ะ >> ผู้เข้าสอบ CDT 2560 15 พ.ย.60 2

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อในรูปแบบ PDF เรียงตามหมายเลขที่นั่งสอบได้ที่นี่คะ่ >> ผู้เข้าสอบ CDT 2560 15 พ.ย.60