ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ขยายเวลารับสมัคร TDA Soybean Study 2560-2561

ประกาศขยายเวลาหมดเขตรับสมัครทุนวิจัย TDA Soybean Study Award ปี พ.ศ. 2560-2561 จากเดิมที่หมดเขต 30 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ค่ะ

สำหรับผู้ที่ได้รับทุน จะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 และยังได้รับการสนับสนุนค่าจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัยด้วยค่ะ

จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดค่ะ

สำหรับรายละเอียดของทุน สามารถติดตามได้ที่นี่ค่ะ >> Click