งานประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561

สมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018
วันที่ 18 – 19 มกราคม 2561

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018 วันที่ 18 – 19 มกราคม 2561

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณดารณี แสงทอง หมายเลขโทรศัพท์ 096-880-2083 หรือ 02-201-1776 และ e-mail: group@pednutrition.org หรือ www.pednutrition.org

ขอเชิญ >> ดาวน์โหลดแผ่นพับและใบลงทะเบียนได้ที่นี่ค่ะ