ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม Special Lecture

ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการอย่างละเอียดได้ ที่นี่ ค่ะ

วันที่/เวลา: วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 14.30 น.

สถานที่: ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถึ