ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน Khao Bao Bao Recipe Award

รายชื่อผู้ได้รับทุน ปี ๒๕๖๑
ทุนประกวดตำรับอาหารควบคุมน้ำหนักเพื่อพัฒนางานโภชนาการ
Khao Bao Bao Recipe Award

ลำดับที่ ๑ ทุนจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ชื่อตำรับอาหาร เบา เบา โรล – จิ๊ดจ๊าด และ เปียก เบา เบา
โดย คุณจารุวรรณ ทองดี
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลตราด

ลำดับที่ ๒ ทุนจำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ชื่อตำรับอาหาร Riceberry Roll และ Riceberry Yummy
โดย คุณ ธนิยา อึงรัตนากร และคณะ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสตูล

ลำดับที่ ๓ ทุนจำนวน ๔,๐๐๐ บาท มี ๔ ทุน

ลำดับที่ ๓.๑
ชื่อตำรับอาหาร จรกาลอดถ้ำ และ จรกาหน้านวล
โดย คุณวันวิสาข์ ผลทิพย์
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลอ่างทอง

ลำดับที่ ๓.๒
ชื่อตำรับอาหาร พิซซ่าซีฟูดข้าวเบา เบา และ แพนเค้กข้าวเบา เบา
โดย คุณวาสนา ปัดไธสง
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น

ลำดับที่ ๓.๓
ชื่อตำรับอาหาร ส้มตาม้วนข้าวไรซ์เบอรี่กุ้งสด และ ขนมเปียกปูนข้าวไรซ์เบอรี่
โดย คุณภูริวัจน์ ชีคำ
ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่ ๓.๔
ชื่อตำรับอาหาร ไรซ์เบอรี่ละแซ และ วุ้นเบา เบา
โดย คุณอนิส ตาเหร์
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

รางวัลชมเชย ผลิตภัณฑ์ข้าวเบา เบามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท มี ๙ รางวัล

ลำดับที่ ๑
ชื่อตำรับอาหาร โจ๊กข้าวเบา เบา และ ไอศกรีมเบา เบา
โดย คุณวศมล นรารักษ์
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลกระบี่

ลำดับที่ ๒
ชื่อตำรับอาหาร Drive Burger และ พุดดิ้งนมสดข้าวไรซ์เบอรี่
โดย คุณสุภานัน มากรัมย์ และ คุณญาณี พุ่มเจริญ
งานโภชนาการ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

ลำดับที่ ๓
ชื่อตำรับอาหาร ข้าวไรซเบอรี่ผสมบุกไก่สมุนไพร และขนมเปี่ยงไรซ์เบอรี่ผสมบุก
โดย คุณปธิตา สุริยะ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ลำดับที่ ๔
ชื่อตำรับอาหาร สี่สหาย…สายคลีน และธัญพืชเบา เบา
โดย คุณอารีน่า เดี่ยวทิพย์สุคนธ์
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ลำดับที่ ๕
ชื่อตำรับอาหาร อกไก่ม้วนข้าวเบา เบา และ แพนเค้กกล้วยหอมข้าวเบา เบา
โดย คุณรัฐพร แย้มฉวาก
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลราชบุรี

ลำดับที่ ๖
ชื่อตำรับอาหาร เมี่ยงข้าวไรซ์เบอรี่ผสมบุก และ ขนมข้าวนึ่งธัญพืช
โดย คุณวรวรรณ สุวัฒนาวินิจ และ คุณเกียรติศักดิ์ แหลมจริง
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันบาราศนราดูร

ลำดับที่ ๗
ชื่อตำรับอาหาร เกี้ยวน้ำข้าวไรซ์เบอรี่ผสมบุก และ บัวลอยข้าวไรซ์เบอรี่ผสมบุก
โดย คุณวิสุทธิ มัชปาโต
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทย์ศาสตร์ ม. มหาสารคาม

ลำดับที่ ๘
ชื่อตำรับอาหาร ข้าวไรซ์… ไข่สก๊อต และ จี่มวลดอกไม้…นานาพันธ์
โดย คุณพรพิศ เรืองขจร
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ลำดับที่ ๙
ชื่อตำรับอาหาร ข้าวพระกาฬลงสรงเบา เบา และ ราหูคู่ เบา เบา
โดย คุณวราพรรณ อยู่เมี่ยง
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร