การสมัครสอบ CDT

กำหนดการสอบรับรองวิชาชีพนักกำหนดอาหาร (CDT) ประจำปี พ.ศ. 2561

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยกำหนดสอบ CDT ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2561

วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่: ห้องพิบูลย์สงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

หมดเขตรับสมัคร: วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบ/แบบฟอร์มทั้งหมดด้านล่าง

สมาชิกท่านใดสนใจอย่าลืมเตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมความพร้อม แล้วเจอกันนะคะ

เอกสารประกอบ:

CDT 1 ประกาศสอบสมาคม

CDT 2 แบบขอสมัครสอบ

CDT 3 แบบรับรองการปฏิบัติงาน