ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศขยายเวลารับสมัครทุน TDA Soybean Study Award

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครทุนวิจัย TDA Soybean Study Award ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2562

จากเดิมวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ค่ะ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่