งานประชุมวิชาการ

จดหมายเชิญประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ “Dietetics Network Collaboration on Health Promotion and Diseases Prevention ความร่วมมือของเครือข่ายนักกำหนดอาหารในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ แล้วพบกันนะคะ

จดหมาย เชิญสมาชิกประชุมวิชาการ 62