งานประชุมวิชาการ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการแบบออนไลน์

สมาชิกทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 แบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.tdaconference.com/ ค่ะ