ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ

เชิญชวนสมาชิกส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร Asian Journal of Dietetics

ภายหลังจากการประชุมของ Asian Federation of Dietetic Association (AFDA) ในงานประชุมวิชาการ Asian Congress of Dietetics ครั้งที่ 7 ที่ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติในการจัดตั้งวารสาร Asian Journal of Dietetics (AJD) ขึ้นมา เพื่อเป็นวารสารสำหรับนักกำหนดอาหารที่สามารถตีพิมพ์บทความทางวิชาการที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติค่ะ

สมาคมนักกำหนดอาหารจึงขอเชิญชวนสมาชิกนักกำหนดอาหารทุกท่าน ที่มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ให้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ได้ในวารสารนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนางานของนักกำหนดอาหารเอเชียต่อไปค่ะ ทางสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย มีทุนเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยด้วยนะคะ

สมาชิกที่สนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://jnl.calorie-smile.jp/ ค่ะ