ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ

ประกาศสมัครสอบรับรองวิชาชีพนักกำหนดอาหาร (CDT) ประจำปี พ.ศ. 2562

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยกำหนดสอบ CDT ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2562

วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

หมดเขตรับสมัคร: วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบ/แบบฟอร์มทั้งหมดด้านล่าง

สมาชิกท่านใดสนใจอย่าลืมเตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมความพร้อม แล้วเจอกันนะคะ

เอกสารประกอบ:

1. ประกาศแจ้งสอบ CDT และทุน

CDT 1 ประกาศสอบ CDT 62

CDT 2 แบบขอสมัครสอบ CDT 62

CDT 3 แบบรับรองการปฏิบัติงาน CDT 62