ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุน กิจกรรมวัน Asian Dietitian’s Day ปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนจัดกิจกรรม Asian Dietitian’s Day ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ โรงพยาบาล/สถาบัน/มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ ปี จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลอาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
๑๐ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ
๑๑ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
๑๒ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
๑๓ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
๑๔ โรงพยาบาลบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
๑๕ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ
๑๖ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
๑๗ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
๑๘ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี
๑๙ โรงพยาบาลปลาปาก จ.นครพนม
๒๐ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ
๒๑ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา
๒๒ โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
๒๓ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน
๒๔ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
๒๕ โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง
๒๖ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ
๒๗ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา

สอบทราบข้อมูลได้ที่ นางสาวสังวาล ศิริมังคลากุล โทร.๐๘๖ ๖๐๙ ๕๖๘๐ นางดวงสมร สูยะศุนานนท์ โทร.๐๘๓ ๑๘๗ ๓๗๓๔ นางกุหลาบ แสงจงเจริญ โทร.๐๘๖ ๘๓๐ ๙๔๔๗
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โทร.๐๒ ๙๓๙ ๗๗๘๒