การสมัครสอบ CDT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ CDT ครั้งที่ 10

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้จากเอกสารด้านล่างค่ะ หากไม่ได้รับจดหมาย ให้โทรศัพท์สอบถามที่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-939-7782 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการค่ะ)

หมายเหตุ
1. ท่านต้องนำบัตรสอบพร้อมบัตรประชาชน มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
2. ไม่อนุญาติ ให้นำเอกสารอุปกรณ์อื่น ๆ เข้าห้องสอบ
3. สมาคมฯ จะจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบไว้ให้