งานประชุมวิชาการ

กำหนดการงานประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศครั้งที่ 1 กำหนดการงานประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563

สถานที่: โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

วันที่: 27 – 29 เมษายน พ.ศ. 2563

หัวข้อ: นักกำหนดอาหารกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนวัตกรรมพลิกผัน (Dietitian in a Disruptive Innovation Era)