งานประชุมวิชาการ

หนังสือขอสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ พ.ศ. 2563

ท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ