งานประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563

การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2563
“นักกำหนดอาหารกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนวัตกรรมพลิกผัน”
Dietitian in a Disruptive Innovation Era

วันที่ 27 – 29 เมษายน พ.ศ. 2563
ณ Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดพร้อมลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ > http://www.tdaconference.com/index.php