ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ

การอบรมต่ออายุ CDT ประจำปี พ.ศ. 2563

ตามที่คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้มีมติให้ดำเนินการต่ออายุแก่นักกำหนดอาหารที่ได้รับการรับรองเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (Certified Dietitian of Thailand) ที่ครบกำหนด 5 ปี จึงขอเชิญชวนสมาชิกนักกำหนดอาหารวิชาชีพที่ครบกำหนดการต่ออายุใบรับรอง กอ.ช ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมพร้อมหลักฐานมาที่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2563 สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นมาตรฐานในวิชาชีพค่ะ