ข่าวประชาสัมพันธ์

การคีย์ข้อมูลของชมรมสาธารณสุขตามหนังสือแจ้งเวียนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ

ด้วยมีการประชาสัมพันธ์การคีย์ข้อมูลของชมรมสาธารณสุขตามหนังสือแจ้งเวียนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ ตามอ้งอิงเนื้อเรื่องอนุมัติหลักการ การบรรจุราชการของ พนร./พกส./ลจค. 3 เมษายน 2563 นั้น จากการสืบถามข้อมูลของทางเขตสุขภาพและผู้ประสานงานตามหน้าบันทึก ได้รับข้อคิดเห็นมา ดังนี้

1.เป็นการรวบรวมข้อมูลของชมรมสาธารณสุขขอบเขตการดูแลสมาชิกของชมรมในส่วน รพสต. และ สสอ. ทั้งประเทศเพื่อขอข้อมูลไว้สำหรับกรณีที่เกิดการจัดสรรตำแหน่งบรรจุข้าราชการเพื่อดูในกลุ่มที่ 1 และ 2

2. ข้อคำถามสำหรับสายวิชาชีพนักโภชนาการ/โภชนากร ในการเข้าคีย์ข้อมูลคีย์ได้ทุกคนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเพื่อจะได้เป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารกระทรวง

3. สุดท้ายแล้วการอนุมัติตามหลักการบรรจุราชการ 3 เมษายน 2563 จะนำเข้า ครม. วาระปกติ 7 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาการจัดสรรและเม็ดเงินที่จะใช้ในการบรรจุซึ่งสรุปแล้วต้องรอฟังรายละเอียดจาก ครม. วาระปกติ 7 เมษายน 2563

4. ข้อมูลของรายชื่อวิชาชีพและจำนวนที่ได้รับอนุมัติหลักการการบรรจุข้าราชการ ทางเขตสุขภาพได้นำส่งทางกระทรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 5 เมษายน 2563 

คลิก แบบสำรวจบุคลากรสาธารณสุขที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEH9OFBcQ4E7drVE-wMwVLiJfjpRnEwXcJn8g9HMpW_rnVKg/viewform หรือ QR Code

image.png