ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ขยายเวลา ทุนพัฒนาตำรับเครื่องดื่มสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ โดยใช้อาหารสูตรครบถ้วน ประจำปี 2563

ชื่อทุน ทุนพัฒนาตำรับเครื่องดื่มสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ โดยใช้อาหารสูตรครบถ้วน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ในการพัฒนาตำรับเครื่องดื่มให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
  2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ โดยตระหนักถึงการได้รับสารอาหารให้ครบถ้วนต่อความต้องการของร่างกาย

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบด้านล่างได้เลยค่ะ