ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาสาขาการกำหนดอาหาร

ขอเชิญนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร กรอกข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาสาขาการกำหนดอาหาร ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/EosNZqbsxAjW4hie8