ข่าวประชาสัมพันธ์

Update ข้อมูลสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสมาชิก Update ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาสาขาการกำหนดอาหาร และการรับข่าวสารต่างๆ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้เลยคะที่ลิงค์ https://forms.gle/EosNZqbsxAjW4hie8