ข่าวประชาสัมพันธ์

Update ข้อมูลสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ Update ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาสาขาการกำหนดอาหาร และการรับข่าวสารต่างๆ จากสมาคมฯ ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/EosNZqbsxAjW4hie8

หมายเหตุ เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น ผู้ที่อัพเดทข้อมูลแล้วข้อความกรุณา อย่าอัพเดทข้อมูลมาซ้ำ