ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศขยายเวลารับสมัครทุน TDA Soybean Study Award ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

ประกาศขยายเวลาหมดเขตรับสมัครทุนวิจัย TDA Soybean Study Award
ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

จากเดิมหมดเขตวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ครับ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่ Click