ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2564-2566

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและร่วมดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 ผู้ที่มีความสนใจสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ซึ่งจะอยู่ในวาระประจำปี 2564-2566 โดยขอให้ท่านกรอกรายละเอียดใบสมัครตามที่แนบมานี้ พร้อมทั้งส่งใบสมัครและหลักฐานกลับมาทางไปรษณีย์ หรือ E-mail หรืออีกช่องทาง สมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/wwXiPpgvgHE5pU9e9 ครับ

จดหมายเชิญสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ

1.คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ

2.ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ PDF

2.ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ Word