ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศขยายเวลารับสมัครทุน TDA Soymilk Study Award ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

ประกาศขยายเวลาหมดเขตรับสมัครทุนวิจัย TDA Soymilk Study Award
ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

จากเดิมหมดเขตวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ครับ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่ Click