ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

“สู้โควิดต้องพิชิต NCDs” (Fight NCDs to defeat COVID)

ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุมพิบูลย์สงตราม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถกรอกข้อมูลในใบสมัคร ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยครับ