งานประชุมวิชาการ

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน เลขID การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน เลขที่ ID ได้ที่ลิงค์ http://www.tdaconference.com/index.html นะครับ