ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2564-2566

ประกาศขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ
วาระปี 2564-2566

เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จากเดิมหมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขยายเวลาเป็นหมดเขตรับสมัครถึง

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่ Click

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563