ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเหตุขัดข้อง โทรศัพท์สำนักงานสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

เนื่องจากโทรศัพท์สมาคมฯ เบอร์ 02-939-7782 เกิดขัดข้องจากเครือข่าย อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข สมาชิกฯ ที่มีเรื่องด่วนต้องการสอบถาม ติดต่อสมาคมฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือสมาคมฯ 080-338-7443 ครับ