ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย วาระปี 2564-2566

ตามที่ ส.น.อ.  ๕๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ เพื่อดำเนินการบริหารสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนักกำหนดอาหารมาอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2564-2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

จม.เชิญลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ วาระปี 2564-2566 คลิกที่นี่

ประวัติผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย วาระปี 2564-2566 คลิกที่นี่

บัตรลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย วาระปี 2564-2566 ลิงค์ online https://forms.gle/R62aeDMZWnmbYNRt7

หรือ QR Code