ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

ประกาศสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ และขยายเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖

ประกาศเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ และขยายเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ คลิกที่นี่