อื่น ๆ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ของนักโภชนาการเป็นครั้งแรกในโรงพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข