ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมฟัง โครงการพัฒนาองค์ความรู้การดูแลด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่ในโรงพยาบาล วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 – 13.30 น.

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม