ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ การดูแลด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประจำปี 2564-2565

ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ฯ ครบแล้ว

ดาวน์โหลดโครงการและใบสมัคร

1.โครงการ ทุนการพัฒนาองค์ความรู้ฯ ปี 2564-2565 update คลิกที่นี่

2.ใบสมัคร ทุนการพัฒนาองค์ความรู้ฯ ปี 2564-2565 คลิกที่นี่