การอบรมต่ออายุ CDT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าชมวิดีโอ 5 องค์ความรู้ การอบรมต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ CDT ของสมาคมฯ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าอบรมต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ CDT ของสมาคมฯ คลิกที่นี่

รอบ 1-2-3 เรียงลำดับ ก – ฮ Update 6 ก.ค. 64